Công an Quận 7 – Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ gồm: Roi điện (86 cây), Gậy cao su (26 cây), Còi cảnh sát giao thông (10cái) cấp cho bảo vệ dân phố 10 phường thuộc Quận 7.

Công an Quận 7 – Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ gồm: Roi điện (86 cây), Gậy cao su (26 cây), Còi cảnh sát giao thông (10cái) cấp cho bảo vệ dân phố 10 phường thuộc Quận 7. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2011 đến trước 16 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Công an Quận 7 – Công an thành phố Hồ Chí Minh số 1366 Huỳnh Tấn Phát,Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh . Điện thoại: 08.37851831 – Fax: 08.37851410.Thời điểm đóng thầu: vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2011.

                                                                    THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công an Quận 7 – Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tên gói thầu: Mua sắm công cụ hỗ trợ gồm: Roi điện (86 cây), Gậy cao su (26 cây), Còi cảnh sát giao thông (10cái) cấp cho bảo vệ dân phố 10 phường thuộc Quận 7.

– Nguồn vốn: UBND Quận 7 hỗ trợ.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2011 đến trước 16 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2011.

– Địa điểm bán HSMT: Công an Quận 7 – Công an thành phố Hồ Chí Minh số 1366 Huỳnh Tấn Phát,Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh . Điện thoại: 08.37851831 – Fax: 08.37851410.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Công an Quận 7 – Công an thành phố Hồ Chí Minh số 1366 Huỳnh Tấn Phát,Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh . Điện thoại: 08.37851831 – Fax: 08.37851410.

Thời điểm đóng thầu: vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút , ngày 28 tháng 11 năm 2011, tại số 1366 Huỳnh Tấn Phát,Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37851831 – Fax: 08.37851410.
KT.TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN 7

PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN 7


Thượng tá Lê Văn Lâm