Cục công nghệ thông tin thông báo mời thầu gói thầu: Đầu tư phần mềm họp và đào tạo trực tuyến.

Cục công nghệ thông tin thông báo mời thầu gói thầu: Đầu tư phần mềm họp và đào tạo trực tuyến. Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2011 đến trước 09 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo. ố 18 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.38695712 Fax: 04.38693712. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2011.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu:  Cục công nghệ thông tin

 

– Tên gói thầu: Đầu tư phần mềm họp và đào tạo trực tuyến

– Tên dự án: Đầu tư phần mềm họp và đào tạo trực tuyến

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2011 đến trước 09 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 18 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.38695712 Fax: 04.38693712

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số 18 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.38695712 Fax: 04.38693712

Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2011.

– Bảo đảm dự thầu: 20 000 000đ ( Hai mươi triệu đồng)

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2011 tại Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Số 18 ngõ 30 phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Ngày 21 tháng 11 năm 2011

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

CỤC TRƯỞNG


Quách Tuấn Ngọc