Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu: Gói 5: Xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, đền bù

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng thông báo mời thầu gói thầu: Gói 5: Xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, đền bù. Thời gian bán HSMT từ 7 giờ30, ngày 05 tháng 12 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2011. Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý Đấu thầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – số 9 Trần Hưng Đạo – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng. Điện thoại: 0312210246; Fax: 0312810219. Thời điểm đóng thầu:14h00 ngày 21 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

– Tên gói thầu: Gói 5: Xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh, đền bù

– Tên dự án: Đường dây 110kV Nhiệt điện Hải Phòng – Bến Rừng – Bắc Sông Cấm

– Nguồn vốn: KHCB +DPL1

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 7 giờ30, ngày 05 tháng 12 năm 2011 đến trước 14 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý Đấu thầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng – số 9 Trần Hưng Đạo – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng. Điện thoại: 0312210246; Fax: 0312810219

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Văn Phòng Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng số 9 Trần Hưng Đạo – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng

Thời điểm đóng thầu:14h00 ngày 21 tháng 12 năm 2011

– Bảo đảm dự thầu: 380.000.000 VNĐ (Ba trăm tám mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm: séc, tiền mặt, thư tín dụng hoặc bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành./.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14h30, ngày 21 tháng 12 năm 2011, tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng.


                                                                                                                   GIÁM ĐỐC

                                                                                                                       Vũ Đức Hoan