Bệnh viện Mắt-RHM Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu: gói số 1: Vật tư y tế tiêu hao ; gói số 2: Hóa chất.

Bệnh viện Mắt-RHM Cần Thơ thông báo mời thầu gói thầu: gói số 1: Vật tư y tế tiêu hao ; gói số 2: Hóa chất. Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 26 tháng 12 năm 2011 đến trước 8 giờ, ngày 11 tháng 01 năm 2012. Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Mắt-RHM Cần thơ. 39 Nguyễn Trãi, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ , ngày 11 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Mắt-RHM Cần Thơ

– Tên gói thầu: gói số 1: Vật tư y tế tiêu hao ; gói số 2: Hóa chất

  – Tên dự án: Kế hoạch đấu thầu cung ứng hóa chất vật tư y tế năm 2012

 – Nguồn vốn: nguồn viện phí và kinh phí sự nghiệp

 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

  Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 26  tháng 12  năm 2011  đến trước 8 giờ, ngày 11 tháng 01  năm 2012.

 – Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Mắt-RHM Cần thơ. 39 Nguyễn Trãi, An hội, Ninh kiều, Cần thơ.  Điện thoại : 07103.812412

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

 – Địa chỉ nhận HSDT: Bệnh viện Mắt-RHM Cần thơ.  39 Nguyễn trãi, An hội, Ninh kiều, Cần thơ.  

 – Thời điểm đóng thầu: 8 giờ , ngày 11 tháng 01 năm 2012

 – Bảo đảm dự thầu: 123.870.999 đồng ( một trăm hai mươi ba triệu, tám trăm bảy mươi ngàn, chín trăm chín mươi chín  đồng )

      HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 01 năm 2012 tại Bệnh viện Mắt-RHM Cần thơ. 39 Nguyễn Trãi, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ

  Bệnh viện Mắt-RHM Cần thơ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 Cần thơ   , ngày  12 tháng  12  năm 2011

Giám đốc Bệnh viện Mắt-RHM cần thơ

                     Bs . Nguyễn Thanh Liêm