Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu: Mua Dược liệu và thuốc Đông dược Thành phẩm năm 2012.

Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu gói thầu: Mua Dược liệu và thuốc Đông dược Thành phẩm năm 2012. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2012. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Khoa Dược, Viện Y Dược Học Dân Tộc. Số 273 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại số: (08) 38443047 – (08) 39971148 Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 09 tháng 03 năm 2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

         Tên bên mời thầu: Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh

         Tên gói thầu: Mua Dược liệu và thuốc Đông dược Thành phẩm năm 2012,

         Tên dự án: Hợp đồng hợp tác kinh doanh

         Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác;

         Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

         Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2012

         Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Khoa Dược, Viện Y Dược Học Dân Tộc

                      Số 273 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q.Phú Nhuận,  TP.HCM.

                                    Điện thoại số: (08) 38443047 – (08) 39971148

         Giá bán một bộ HSMT:

Gói thầu số 4: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn )

Gói thầu số 5:    500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

         Địa chỉ nhận HSDT: Khoa Dược, Viện Y Dược Học Dân Tộc

         Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 09 tháng 03 năm 2012

         Bảo đảm dự thầu: 1% giá gói thầu, nộp tại phòng Tài chính Kế toán Viện, hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

         HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ ngày  09 tháng  03 năm 2012 tại phòng Giao ban Viện Y Dược học dân tộc

Viện trân trọng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 2 năm 2012

VIỆN TRƯỞNG

 

TS.BS. Nguyễn Thị Thư