Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng XL.16.01 – xây dựng cầu giao thông số 4 trên tỉnh lộ 681.

Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây dựng XL.16.01 – xây dựng cầu giao thông số 4 trên tỉnh lộ 681. Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30’ , ngày 22 tháng 03 năm 2012 đến 17 giờ 00’ , ngày 09 tháng 04 năm 2012. Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn, Số 79, Khối 8, Phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’ , ngày 09 tháng 04 năm 2012.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

       Tên Bên mời thầu: Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn

       Tên gói thầu: Gói thầu xây dựng XL.16.01 – xây dựng cầu giao thông số 4 trên tỉnh lộ 681.

       Tên dự án: Dự án thủy điện Srêpôk 4A

       Nguồn vốn: vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay của các tổ chức tín dụng

       Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

       Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30’ , ngày 22 tháng 03 năm 2012 đến 17 giờ 00’ , ngày 09 tháng 04 năm 2012

       Địa điểm bán HSMT: Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn, Số 79, Khối 8, Phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

       Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VN§ ( Năm trăm nghìn đồng chẵn)

 –       Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn, Số 79, Khối 8, Phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

       Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00’ , ngày 09 tháng 04 năm 2012

       Bảo đảm dự thầu: 700.000.000 VNĐ ( Bảy trăm triệu đồng chẵn ) theo hình thức nộp thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính uy tín.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30’ (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 04 năm 2012, tại Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn, Số 79, Khối 8, Phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

     

 

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 03 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                    Nguyễn Xuân Phương