Kế hoach tổ chức đâu thầu dự án Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI có kế hoach tổ chức đâu thầu dự án Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung
1. Tên cơ quan/ đơn vị thông báo:
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KBANG – TỈNH GIA LAI
Địa chỉ : Số 67 – Đường Lê Lợi – Thị trấn Kbang – Huyện Kbang – Tỉnh Gia Lai
Điện thoại / FAX/ E- mail: (059) 3834 720 – 3 834 888. FAX: 059 3834 888
Email:  nguyenlonggialai@gmail.com
2. Tên dự án: Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện
3. Thực hiện tờ trình số: 09/TTr- TTYT Ngày 24/03/2010 đã được UBND Huyện Kbang – Tỉnh Gia Lai phê duyệt ( Chủ tịch UBND Huyện ông Phan Minh Túc đã ký)
NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
Ứng dụng quản lý thông tin bệnh viện 2010, gồm có:

1- -VIMESSetupMangr.exe 
  – Thiết lập hệ thống phần mềm, người sử dụng
2- – VIMESReceptionMangr.exe  – Quản lý tiếp đón
3- – VIMESExaminationMangr.exe  – Quản lý khám bệnh
4- – VIMESTreatmentMangr.exe 
  – Quản lý điều trị nội trú
5- – VIMESPACSManagr.exe 
  – Quản lý chuẩn đoán hình ảnh
6- – VIMESLISManagr.exe  – Quản lý xét nghiệm
7- – VIMESPharmacyMangr.exe  – Quản lý dược
8- -VIMESHospitalFeeMangr.exe
  – Quản lý thu phí
9- -VIMESHuman Resource Management  – Quản lý nhân sự ( miễn phí)

                                                                                          Đại diện hợp pháp của cơ quan/ đơn vị đăng ký
                                                                                                              BS : VŨ TRUNG HIẾU