Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu

Tên dự án:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu (2)
Tên gói thầu:Mua sắm máy vi tính xách tay, máy chiếu
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An- 411, QL1, P4, TX Tân An, Long An
11/12/2007 đến 13/12/2007
300.000 (VND)
13/12/2007 08:00
13/12/2007 08:00