Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu

Tên dự án:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu (1)
Tên gói thầu:Mua sắm máy tính xách tay, máy chiếu
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An-411, QL1,P4,TX Tân An, Long An
10/12/2007 đến 12/12/2007
300.000 (VND)
12/12/2007 14:00
12/12/2007 14:00