Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.

Tên dự án:Mua sắm thiết bị dạy học
Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Trang bị thiết bị chấm thi trắc nghiệm.
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giáo dục và Đào tạo Long An – Số 411, Quốc lộ 1, Phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An
10/12/2007 đến 12/12/2007
00 (VND)
12/12/2007 09:00
12/12/2007 09:00