Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị làm sạch kim loại

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị làm sạch kim loại – Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1.

Tên dự án:Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Cà Mau – Gđ 1
Tên gói thầu:Thiết bị làm sạch kim loại
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cà Mau, điện thoại: 08 4331883, fax: 08 4332380
14/12/2007 đến 21/12/2007
0.000.000 (VND)
21/12/2007 15:00
21/12/2007 15:00