Kế hoạch chào hàng cạnh tranh của sở y tế

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh của sở y tế tỉnh Đồng Tháp

Tên chủ đầu tư: So y te tinh Dong Thap
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uy ban nhan dan tinh Dong Thap
Số hiệu: 1024/QD-UBND-HC
Ngày ban hành: 25/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uy ban nhan dan tinh Dong Thap
Số hiệu: 1024/QD-UBND-HC
Ngày ban hành: 22/09/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1005930000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: ke hoach to chuc chao hang canh tranh cua So Y te (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thuoc giam dau, ha sot
 • 24126545 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang
  2 Thuoc chong di ung, dung ngoai
 • 72301475 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang
  3 Thuoc ky sinh trung, chong nhiem khuan…
 • 423501840 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang
  4 Thuoc tiet nieu, mau, tim mach,…
 • 106288048 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang
  5 Cac loai thuoc khac
 • 278249601 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang
  6 Dich truyen, vitamin va khoang chat
 • 78001757 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang
  7 Vat tu y te tieu hao
 • 23460491 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008Hợp đồng hỗn hợp12 thang


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KeHoach_ChaoHangCanhTranh Size 71.61 M