Thông báo mời thầu gói thầu: Máy photocopy

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy photocopy. Trang bị thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông TP.HCM.

Tên dự án:Trang bị thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông TP.HCM
Tên gói thầu:Máy photocopy
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Viễn thông TP.HCM – 125 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM – ĐT: 08-38235598, Fax: 08-38233127
11/11/2008 đến 18/11/2008
0 (VND)
18/11/2008 09:30
18/11/2008 09:30