Chào hàng cạnh tranh: Máy vi tính xách tay và đèn chiếu LCD

Thông báo mời Chào hàng cạnh tranh gói thầu: Máy vi tính xách tay và đèn chiếu LCD. Trang bị thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông TP.HCM. Vốn đầu tư xây dựng của Công ty.

Tên dự án:Trang bị thiết bị công cụ và phụ trợ của Văn phòng Viễn thông TP.HCM
Tên gói thầu:Máy vi tính xách tay và đèn chiếu LCD
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Viễn thông TP.HCM – 125 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.HCM – ĐT: 08-38235598, Fax: 08-38233127
11/11/2008 đến 26/11/2008
0 (VND)
26/11/2008 09:30
26/11/2008 09:30