Máy sóng ngắn, Máy kích thích điện dòng giao thoa 4 cực, Máy xoa bóp áp lực hơi

Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương có nhu cầu mua một số thiết bị y tế như sau:

Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương có nhu cầu mua một số thiết bị y tế như sau:

– Máy sóng ngắn: Số lượng 01

– Máy kích thích điện dòng giao thoa 4 cực: Số lượng 01

– Máy xoa bóp áp lực hơi: Số lượng 01

Hình thức đấu thầu: Ðấu thầu rộng rãi trong nước

Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tới tham gia đấu thầu cung cấp các thiết bị nêu trên.

Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua một bộ Hồ sơ mời thầu (HSMT) hoàn chỉnh với số tiền không hoàn lại là: 700.000 đồng/bộ, tại:

Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương

Ðịa chỉ: Ðường Nguyễn Du, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ðiện thoại: 037.3821431 – 037.3821344 –

Fax: 037.3821432

Bán HSMT từ 8 giờ ngày 6-11 đến 14 giờ ngày 17-11-2008 (theo giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu (HSDT) phải được gửi kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 1% giá trị bỏ thầu và phải được chuyển đến Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương trước 14 giờ ngày 17-11-2008 (thời điểm đóng thầu).

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 17-11-2008 tại Hội trường Bệnh viện Ðiều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương.