Cung cấp hàng hóa Cung cấp xe tải siêu dài.

Ðiện lực Phú Yên tổ chức chào hàng theo Luật Ðấu thầu cho gói thầu 22: Cung cấp xe tải siêu dài.

Ðiện lực Phú Yên tổ chức chào hàng theo Luật Ðấu thầu cho gói thầu 22: Cung cấp xe tải siêu dài.

Ðiện lực kính mời các nhà thầu trong nước có đủ năng lực và quan tâm đến việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Các nhà thầu tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận một bộ hồ sơ yêu cầu miễn phí tại:

Phòng Vật tư – Ðiện lực Phú Yên

Ðịa chỉ: 165 Lê Thánh Tôn, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Ðiện thoại: 057.2210219 – 2240806 –

Fax: 057.2221206 – 2221211

Thời gian bắt đầu phát hành hồ sơ yêu cầu: 1-11-2008.

Ðóng thầu: 14 giờ ngày 10-11-2008.

Mở thầu:

14 giờ 30 phút ngày 10-11-2008.