Chào hàng cạnh tranh trong nước Cung cấp van tê cút bích, Cung cấp thép ống

Tên Bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực III tên dự án: Bổ sung sức chứa Tổng kho xăng dầu Thượng Lý.

Tên Bên mời thầu: Công ty xăng dầu khu vực III

Tên gói thầu: Gói thầu số 1:

Gói thầu số 2: Cung cấp thép ống

Tên dự án: Bổ sung sức chứa Tổng kho xăng dầu Thượng Lý.

Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

Bán HSMT: từ 8 giờ ngày 3-11 đến trước 17 giờ ngày 5-11-2008 (trong giờ hành chính).

Ðịa điểm bán HSMT: Phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty xăng dầu khu vực III.

Ðịa chỉ: Số 1 – Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Ðiện thoại: (031) 3850632;

Fax: (031) 3850333.

Giá bán 1 bộ HSMT: 300.000 đồng (ba trăm nghìn).

Ðịa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản lý kỹ thuật – Công ty xăng dầu khu vực III.

Ðóng thầu: 10 giờ 30 phút ngày 11-11-2008.

Mở thầu:

11 giờ ngày 11-11-2008.