Viễn thông Quảng Ngãi mời chào hàng cạnh tranh Xe ô-tô Pickup 2 cầu có nóc che thùng sau

Viễn thông Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Xe ô-tô Pickup 2 cầu có nóc che thùng sau” thuộc dự án: Ðầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ công tác điều hành sản xuất và quản lý của Viễn thông Quảng Ngãi.

Viễn thông Quảng Ngãi có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Xe ô-tô Pickup 2 cầu có nóc che thùng sau” thuộc dự án: Ðầu tư phương tiện vận chuyển phục vụ công tác điều hành sản xuất và quản lý của Viễn thông Quảng Ngãi.

Viễn thông Quảng Ngãi mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu, có thể tìm hiểu thông tin chi tiết để đăng ký tham gia chào hàng cạnh tranh và liên hệ nhận hồ sơ yêu cầu tại:

Phòng ÐT-XDCB, Viễn thông Quảng Ngãi, 80 Phan Ðình Phùng, TP Quảng Ngãi, điện thoại: 055.3822977.

Bên mời thầu sẽ phát hành miễn phí Hồ sơ yêu cầu từ ngày 10-11 đến 9 giờ ngày 13-11-2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và báo giá chào hàng của nhà thầu phải được gửi đến Viễn thông Quảng Ngãi trước 9 giờ ngày 13-11-2008 và sẽ được Bên mời thầu mở công khai vào lúc 9 giờ ngày 13-11-2008 tại Viễn thông Quảng Ngãi.