Cụm cảng Hàng không miền Trung tổ chức đấu thầu Máy phát điện

Cụm cảng Hàng không miền Trung có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu số 6: “Máy phát điện” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án: Nhà ga hành khách Cam Ranh, sử dụng nguồn vốn của Cụm cảng HK miền Trung.

Cụm cảng Hàng không miền Trung có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Ðấu thầu gói thầu số 6: “Máy phát điện” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thuộc dự án: Nhà ga hành khách Cam Ranh, sử dụng nguồn vốn của Cụm cảng HK miền Trung.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu cung cấp gói thầu nói trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua Hồ sơ mời thầu tại:

Phòng Kế hoạch – Cụm cảng HK miền Trung – Sân bay Quốc tế Ðà Nẵng, thành phố Ðà Nẵng, Việt Nam (Liên hệ ông Hồ Bá An)

ÐT: 84.511.3823396.

Fax: 84.511.3823393

Lệ phí mua Hồ sơ mời thầu (không hoàn lại): 500.000 VNÐ (năm trăm nghìn đồng).

Bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ ngày 14-11 đến trước 9 giờ ngày 4-12-2008 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá tối thiểu là 55.000.000 VNÐ (năm mươi lăm triệu đồng) và phải được chuyển đến Cụm cảng Hàng không miền Trung trước hoặc đúng thời hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thầu. Nội dung, hình thức về bảo đảm dự thầu được nêu rõ trong tài liệu hướng dẫn dự thầu.

Ðóng thầu: 9 giờ ngày 4-12-2008.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 4-12-2008 tại Trụ sở Cụm cảng HK miền Trung.

Cụm cảng Hàng không miền Trung kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.