Mời chào hàng cạnh tranh cung cấp xe nâng có tải trọng 1.500 kg đến 2.000 kg

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp xe nâng có tải trọng 1.500 kg á 2.000 kg. Thời gian cung cấp (miễn phí) hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 14-11-2008 đến hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính).

Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp xe nâng có tải trọng 1.500 kg á 2.000 kg.

– Số lượng: 4 chiếc

– Thời gian cung cấp (miễn phí) hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 14-11-2008 đến hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối nhận Hồ sơ đề xuất: Trước 14 giờ 30 phút ngày 19-11-2008.

– Ðịa điểm: Phòng Ðầu tư Xây dựng – Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc. Phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ðiện thoại: Tổng đài 0240.3854538, máy lẻ 214.

Fax: 0240.3855018

Kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng cung cấp xe tham gia chào hàng.