Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) mời thầu

Công ty viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu: 1- Gói thầu: “Thiết bị và phụ trợ cho hệ thống truyền hình hội nghị”. 2- Gói thầu: “Mua sắm thiết bị đầu cuối hỗ trợ HD”.

Công ty viễn thông liên tỉnh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu:
1- Gói thầu: “Thiết bị và phụ trợ cho hệ thống truyền hình hội nghị”.
Phát hành  HSMT từ 8 giờ ngày 17-11 đến trước 14 giờ ngày 1-12-2008.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 1-12-2008.
2- Gói thầu: “Mua sắm thiết bị đầu cuối hỗ trợ HD”.
Phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 17-11 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 1-12-2008.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút  ngày 1-12-2008.
Nhà thầu tham gia dự thầu được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng KH KD, Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN), số 57A Huỳnh Thúc Kháng, Ðống Ða, Hà Nội, Việt Nam.
ÐT/Fax: 04.37734172/04.37735212.