Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp bản quyền phần mềm. Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí – 18 Láng Hạ – Ba Đình. Thời điểm mở thầu: 05/12/2008 10:00

Tên dự án:Trang bị bản quyền phần mềm MS Office và Windows
Tên gói thầu:Cung cấp bản quyền phần mềm
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí – 18 Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội, Điện thoại: 04.37726001, Fax: 04.37726027
21/11/2008 đến 05/12/2008
500000 (VND)
05/12/2008 10:00
05/12/2008 10:00