Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề năm 2008. Tên dự án: Dư án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010. Thời điểm mở thầu: 10/11/2008 14:00

Tên dự án:Dư án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010
Tên gói thầu:Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề năm 2008
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh-138 đường Trần Hưng Đạo – Khu phố I – Phường I – Thị Xã Tây Ninh-Điện thoại: 066.822511 – Fax: 066.826764
03/11/2008 đến 10/11/2008
200000 (VND)
10/11/2008 14:00
10/11/2008 14:00