Mời thầu cung cấp máy móc thiết bị cho nhà máy đường Máy ép loại 6 trục

Công ty cổ phần mía đường Sông Con tổ chức đấu thầu cung cấp máy móc thiết bị cho nhà máy đường. Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng kế hoạch – Công ty cổ phần mía đường Sông Con và được mua một bộ hồ sơ dự thầu. Với giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn)

Công ty cổ phần mía đường Sông Con tổ chức đấu thầu cung cấp máy móc thiết bị cho nhà máy đường, theo nội dung sau:

1 – Danh mục thiết bị.

– Máy ép loại 6 trục (05 trục ép và 01 trục nạp liệu), xuất xứ Trung Quốc hoặc Ấn Ðộ.

2 – Hình thức đấu thầu: Chào thầu cạnh tranh giá.

3 – Ðối tượng tham gia: Là các tổ chức kinh tế trong nước, có đủ tư cách pháp nhân tham gia đấu thầu.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng kế hoạch – Công ty cổ phần mía đường Sông Con và được mua một bộ hồ sơ dự thầu. Với giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn)

Ðịa chỉ: Thị trấn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Ðiện thoại: 038.3882462 –

Fax: 038.3882200

Thời gian bán hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 12-11 đến 17 giờ 30 phút ngày 18-11-2008 (theo giờ hành chính).

Ðóng thầu: 11 giờ ngày 23-11-2008

Mở thầu: 14 giờ ngày 23-11-2008, tại văn phòng Công ty CP Mía đường Sông Con.

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu).

Ðại diện nhà thầu khi đến mua hồ sơ dự thầu phải có giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân.