Chào hàng cạnh tranh Mua sắm máy in A3, Mua sắm máy photocopy, Mua sắm máy Server

Bưu điện tỉnh Ðác Nông có nhu cầu mua sắm như sau: 1 – Gói thầu số 1: “Mua sắm máy in A3 cho các đơn vị trực thuộc” thuộc dự án: “Ðầu tư máy in A3 cho các đơn vị trực thuộc”. 2 – Gói thầu số 2: “Mua sắm máy photocopy” thuộc dự án: “Ðầu tư máy photocopy cho Bưu điện huyện Tuy Ðức và phòng KH-ÐT”. 3 – Gói thầu số 3: “Mua sắm máy Server phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng Bưu chính” thuộc dự án: “Ðầu tư Server phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng Bưu chính”.

Bưu điện tỉnh Ðác Nông có nhu cầu mua sắm như sau:

1 – Gói thầu số 1: “Mua sắm máy in A3 cho các đơn vị trực thuộc” thuộc dự án: “Ðầu tư máy in A3 cho các đơn vị trực thuộc”.

2 – Gói thầu số 2: “Mua sắm máy photocopy” thuộc dự án: “Ðầu tư máy photocopy cho Bưu điện huyện Tuy Ðức và phòng KH-ÐT”.

3 – Gói thầu số 3: “Mua sắm máy Server phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng Bưu chính” thuộc dự án: “Ðầu tư Server phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng Bưu chính”.

Hình thức: Chào hàng cạnh tranh

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và tư cách pháp nhân tham gia dự thầu.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ ngày 20-11 đến ngày 21-11-2008 (trong giờ hành chính).

Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ chào hàng (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ ngày 26-11-2008.

Ðịa điểm phát hành:

Phòng Kế hoạch – Ðầu tư Bưu điện tỉnh Ðác Nông – Ðường Trần Hưng Ðạo, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông – Ðiện thoại: 0501.3544248. Fax: 0501.3545170.