Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn mời thầu

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn thông báo mời thầu mua thuốc, vật tư hóa chất xét nghiệm, in biểu mẫu báo cáo và tranh tuyên truyền bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2008. Hình thức chào hàng cạnh tranh, gồm các gói:

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn thông báo mời thầu mua thuốc, vật tư hóa chất xét nghiệm, in biểu mẫu báo cáo và tranh tuyên truyền bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2008. Hình thức chào hàng cạnh tranh, gồm các gói:

– Gói số 1: Danh mục vật tư hóa chất xét nghiệm.

– Gói số 2: Thuốc viên Primaquine 13,2 mg.

– Gói số 3: Danh mục biểu mẫu báo cáo phòng, chống sốt rét.

– Gói số 4: Tranh tuyên truyền phòng, chống sốt rét.

Các nhà thầu mong muốn tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng kế hoạch tổng hợp của Viện – 611B Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh – Ðiện thoại: 056.3846571; 056.3946125 – Fax: 056.3846755

Phát hành HSYC từ 8 giờ ngày 21-11 đến trước 16 giờ ngày 24-11-2008 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp HSCH: chậm nhất trước 9 giờ ngày 25-11-2008.

Thời gian mở thầu vào lúc 9 giờ ngày 25-11-2008.