Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Trang bị hệ thống máy chủ và các phụ kiện khác cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và các phụ kiện khác cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam”.

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

1.   Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Trang bị hệ thống máy chủ và các phụ kiện khác cho Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam”.

2.   Kính mời tất cả các Nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực đến tham gia chào giá cung cấp thiết bị cho gói thầu chào hàng cạnh tranh trên tại:

Ban Tin học – Thông tin, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37335588                 Fax: 04.37336284

3.   Thời gian phát Hồ sơ yêu cầu chào hàng từ 9h00’ đến 12h00’ ngày 28/11/2008 (theo giờ Hành chính). (Nhà thầu đến nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng phải mang theo giấy giới thiệu)


4.   Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được chuyển đến Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam theo địa chỉ trên:

–    Thời gian nộp Hồ sơ chào hàng: trước 10h00’ ngày 12/12/2008
–    Mở Hồ sơ chào hàng: 10h30’ ngày 12/12/2008
–    Đánh giá hồ sơ chào hàng và trình Ban lãnh đạo ký Hợp đồng: từ ngày 12–15/12/2008

5.   Hồ sơ chào hàng cạnh tranh phải được gửi trực tiếp đến địa chỉ trên. Không nhận Hồ sơ chào hàng qua đường bưu điện hoặc fax.

6.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

7.    Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

8.    Thời gian thực hiện Hợp đồng: tối đa 3 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng

Ban Tin học – Thông tin
Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 17/11/2008 tới Thongtindauthau.com