Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm nệm hơi chống loét

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm nệm hơi chống loét. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau
Tên gói thầu:Mua sắm nệm hơi chống loét
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Văn hoá – Xã hội tỉnh Cà Mau, số 3G đường An Dương Vương phường 7 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0780 3817384 – 0780 3817394 – fax: 0780 817384
02/12/2008 đến 11/12/2008
200000 (VND)
11/12/2008 08:30
11/12/2008 08:30