Gói thầu cung cấp các thiết bị thuộc chương trình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2008

Sở Văn hoá, thê thao và Du lịch Cao Bằng có kế hoạch tổ chức đấu thầu: Gói thầu cung cấp các thiết bị thuộc chương trình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2008 theo phương thức chào hàng cạnh tranh. Trân trọng kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tới tham dự đấu thầu gói thầu trên.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Sở Văn hoá, thê thao và Du lịch Cao Bằng có kế hoạch tổ chức đấu thầu: Gói thầu cung cấp các thiết bị thuộc chương trình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2008 theo phương thức chào hàng cạnh tranh. Trân trọng kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tới tham dự đấu thầu gói thầu trên. Tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 

      Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cao Bằng.
     –  Địa chỉ: 005 phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng.
     – Thời gian bán hồ sơ: 8 giờ đến 16 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2008.

    – Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trước 9 giờ ngày 05 tháng 12 năm 2008.

    –  Hồ sơ chào hàng sẽ được mở vào 9 gời 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2008 tại Trụ sở:  Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch Cao Bằng.


                       SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CAO BẰNG
                                                   GIÁM ĐỐC
                          
                                                  Trần HùngTin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com