Gói thầu cung cấp máy móc thiết bị cho dự án Nâng cấp và mở rộng Trại cá giống Trúc Kinh

Ban quản lý dự án chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản có kế hoạch tổ chức đấu thầu: Gói thầu cung cấp máy móc thiết bị thuộc dự án: Nâng cấp và mở rộng Trại cá giống Trúc Kinh( Giai đoạn I, Khu A) theo phương thức chào hàng cạnh tranh.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

    Ban quản lý dự án chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản có kế hoạch tổ chức đấu thầu: Gói thầu cung cấp máy móc thiết bị thuộc dự án: Nâng cấp và mở rộng Trại cá giống Trúc Kinh( Giai đoạn I, Khu A) theo phương thức chào hàng cạnh tranh. Trân trọng kính mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm tới tham dự đấu thầu gói thầu trên. Tìm hiểu thông tin chi tiết tại: 

      Ban quản lý dự án chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản Quảng Trị.
     –  Địa chỉ: 63- Trần Hưng Đạo, TX Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
     – Thời gian bán hồ sơ: 8 giờ đến 16 giờ ngày 06 tháng 12 năm 2008.
     – Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Ban quản lý dự án chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản  trước 9 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2008.

    –  Hồ sơ chào hàng sẽ được mở vào 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 12 năm 2008 tại Trụ sở Ban quản lý dự án chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản

                       Ban quản lý dự án chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản                                                                    
                                                                          KT/ GIÁM ĐỐC
                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
                          

                                                                         Nguyễn Văn Huân


Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 25/11/2008 tới Thongtindauthau.com