Đấu thầu Trang bị thiết bị tin học cho Phòng Ðào tạo bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đấu thầu gói thầu “Trang bị thiết bị tin học cho Phòng Ðào tạo bưu điện tỉnh”.

Bưu điện tỉnh Quảng Nam chuẩn bị đấu thầu gói thầu “Trang bị thiết bị tin học cho Phòng Ðào tạo bưu điện tỉnh”.

Ðịa điểm bàn giao và lắp đặt thiết bị: Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Thời gian phát hành hồ sơ đấu thầu: Từ 8 giờ ngày 1-12-2008.

Ðịa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch Ðầu tư Bưu điện tỉnh Quảng Nam số 1 Trần Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. ÐT: 0510.3813788, Fax: 0510.3810969.

Thời điểm chấm dứt nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút ngày 15-12-2008.

Ðại diện nhà thầu đến mua hồ sơ mời thầu phải có đơn xin đăng ký tham dự và giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên.

Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 8 giờ ngày 15-12-2008 tại Phòng Kế hoạch Ðầu tư Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia xin đăng ký tham gia đấu thầu gói thầu trên.