Mời thầu cung cấp thiết bị cao độ lắp cho ben máy ủi, Xe hút chân không và phun nước áp lực cao

Công ty cổ phần Xây dựng 47 cần mua các loại thiết bị như sau: thiết bị cao độ lắp cho ben máy ủi, Xe hút chân không và phun nước áp lực cao. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. Yêu cầu các nhà thầu chào giá, cung cấp các đặc tính kỹ thuật và ca-ta-lô kèm theo.Ðịa điểm lắp đặt hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ: Tại công trình thi công – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Công ty cổ phần Xây dựng 47 cần mua các loại thiết bị như sau:

1- Thiết bị định vị cao độ lắp cho ben máy ủi: Dùng để khống chế, điều chỉnh chiều dày lớp san.

2- Thiết bị phun nước áp lực cao: Dùng để đục xờm bề mặt bê-tông đầm lăn.

Phương án 1: Thiết bị phun nước áp lực cao: Áp lực 30 ệ 60 Mpa, lưu lượng:

30 ệ 50 l/min.

Phương án 2: Thiết bị phun nước áp lực cao 135 ệ 150 Mpa.

3- Xe hút chân không (Vacuum truck): Dùng để làm vệ sinh và hút nước bề

mặt bê-tông đầm lăn, dung tích bồn từ

2,5 ệ 6 m3.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Yêu cầu các nhà thầu chào giá, cung cấp các đặc tính kỹ thuật và ca-ta-lô kèm theo.

Ðịa điểm lắp đặt hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ: Tại công trình thi công – Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia chào giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến công ty theo địa chỉ: Công ty cổ phần Xây dựng 47. 08 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Ðịnh.

Ðiện thoại: 056.3523536/3522931,

Fax: 056.3522316.