Thông báo mời thầu gói thầu: Nội thất phòng chức năng – Tủ đồ dùng dạy học

Thông báo mời thầu gói thầu: Nội thất phòng chức năng – Tủ đồ dùng dạy học. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sự nghiệp giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2008. Nguồn vốn: Ngân sách quận

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị phục vụ sự nghiệp giáo dục quận Hai Bà Trưng năm 2008
Tên gói thầu:Nội thất phòng chức năng – Tủ đồ dùng dạy học
Nguồn vốn:Ngân sách quận
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng-349 Phố Huế- Hà Nội ĐT:39763216
21/11/2008 đến 22/11/2008
0 (VND)
22/11/2008 11:30
22/11/2008 11:30