Bán đấu giá tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và giá trị thuê đất Khách sạn Tam Kỳ của Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá các tài sản sau: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và giá trị thuê đất Khách sạn Tam Kỳ của Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam có bán đấu giá các tài sản sau:

* Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ và giá trị thuê đất Khách sạn Tam Kỳ của Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam.

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 10.866.000.000 đồng (mười tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu).

Thời gian bán đấu giá: 8 giờ ngày 6-1-2009.

Ðịa điểm bán đấu giá: Hội trường Khách sạn Tam Kỳ – Số 495, Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ðịa điểm trưng bày tài sản: Khách sạn Tam Kỳ – Số 495, Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 5-1-2009.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin đến nơi trưng bày tài sản để xem tài sản và liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Số 06 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam hoặc Ðiện thoại: (0510) 3812099; 3811880; 3813549; 0914.180351; 0983007025, Website: www.Sotuphapqnam.gov.vn để biết thêm chi tiết và đăng ký tham gia đấu giá.