Bán đấu giá tài sản Lô vật tư thiết bị thanh lý gồm 353 mặt hàng của Ðiện lực Sóc Trăng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng – Số 99 Hùng Vương, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Tài sản bán đấu giá Lô vật tư thiết bị thanh lý gồm 353 mặt hàng của Ðiện lực Sóc Trăng.

Tài sản bán đấu giá: Lô vật tư thiết bị thanh lý gồm 353 mặt hàng của Ðiện lực Sóc Trăng.

Giá khởi điểm: 270.000.000 đ (chưa bao gồm thuế VAT 10%) (Hai trăm bảy mươi triệu đồng)

Thời gian và địa điểm mua Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 9-12-2008

Ðịa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng – Số 99 Hùng Vương, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời điểm bán đấu giá: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12-12-2008.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá mua tài sản hoặc biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sóc Trăng – số 99 đường Hùng Vương, TP Sóc Trăng, điện thoại: 079.3616301.