Báo Nhân Dân mời thầu Mua sắm thiết bị tin học năm 2008 của Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Mua sắm thiết bị tin học năm 2008 của Báo Nhân Dân”. Kính mời các nhà thầu có nguyện vọng đến tìm hiểu, đăng ký tham dự và nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 10-12-2008.

Báo Nhân Dân tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: “Mua sắm thiết bị tin học năm 2008 của Báo Nhân Dân”.

Kính mời các nhà thầu có nguyện vọng đến tìm hiểu, đăng ký tham dự và nhận Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh từ 8 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 10-12-2008.

Thời hạn cuối cùng nộp Hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh (thời điểm đóng thầu): 14 giờ 00 ngày 15-12-2008.

Địa điểm liên hệ và tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Văn phòng Báo Nhân Dân – 71 Hàng Trống, Hà Nội.