Mời thầu Gói Thầu số II: Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy rừng

Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la mời thầu gói thầu: Gói Thầu số II. Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) thuộc dự án Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010.

THÔNG BÁO MỜI THẦU
Kính gửi: Bản tin Thông tin Đấu thầu, website www.thongtindauthau.com.
                  Đài phát thanh truyền hình Sơn la.

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Sơn la.
– Tên gói thầu: Gói Thầu số II. Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ công tác PCCCR.
– Tên dự án: Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho Lực Lượng Kiểm Lâm tỉnh Sơn la giai đoạn 2007-2010.

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày  10  tháng 12 năm đến trước 9 giờ, ngày         12 tháng  12 năm 2008 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm bán HSMT: Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la- Điện thoại 022.3854458, 022.3852046- Făx 022.3857636.
– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000đ (năm trăm ngàn đồng chẵn).

– Thời gian nhận hồ sơ thầu: từ 9 giờ, ngày  14  tháng 12 năm đến trước 9 giờ, ngày   15  tháng  12   năm 2008 (trong giờ hành chính).


– Địa chỉ nhận HSDT: Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Sơn la- Địa chỉ: số 40 đường Lò Văn Giá- Thành Phố Sơn la, tỉnh Sơn la.
– Thời gian lựa chọn nhà thầu: 14 ngày 15 tháng 12 năm 2008

Nơi nhận                                                     Chi Cục trưởng
 – Như trên.                                                          
 – Đài PT-TH Sơn la.
 – Lưu VP.
                                                                      Nguyễn văn Luân

Tin thông báo mời thầu được đăng trực tiếp qua email và Fax ngày 06/12/2008 tới Thongtindauthau.com