Ðấu thầu mua sắm trang thiết bị của phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn

Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu mua sắm trang thiết bị của phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn bằng nguồn vốn ngân sách huyện chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2008.

Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (bên mời thầu) tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Ðấu thầu mua sắm trang thiết bị của phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn bằng nguồn vốn ngân sách huyện chi cho sự nghiệp giáo dục năm 2008.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực tới tham gia đấu thầu gói thầu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Lương Sơn

Ðịa chỉ: Thị trấn huyện Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ðiện thoại: 0218.824133.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 8 giờ ngày 12-12-2008 (trong giờ làm việc hành chính).

Ðóng thầu: 8 giờ ngày 15-12-2008.

Mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

Kính mời các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.