Thông báo mời tham gia chào giá cạnh tranh nhượng bán tài sản Tổng công ty Sông Hồng

Hội đồng chào giá bán tài sản Tổng công ty Sông Hồng kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh nhượng bán tài sản không cần dùng là Trụ sở làm việc cũ của Tổng công ty Sông Hồng tại số 1596, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: bao gồm bán tài sản trên đất và nhượng quyền sử dụng đất.

Hội đồng chào giá bán tài sản Tổng công ty Sông Hồng kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá cạnh tranh nhượng bán tài sản không cần dùng là Trụ sở làm việc cũ của Tổng công ty Sông Hồng tại số 1596, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ: bao gồm bán tài sản trên đất và nhượng quyền sử dụng đất.

Mọi tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia chào giá sẽ được mua một bộ Hồ sơ chào giá với một khoản tiền là 1.000.000 đồng (một triệu).

Thời gian bán Hồ sơ chào giá: Từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 17-12-2008.

Ðịa điểm: Phòng Ðầu tư thị trường – Tổng công ty Sông Hồng – số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: 9 giờ 30 phút ngày 22-12-2008

Mở hồ sơ chào giá công khai: 10 giờ ngày 22-12-2008 tại Phòng họp – Tổng công ty Sông Hồng.

Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Ðầu tư thị trường – Tổng công ty Sông Hồng – số 70 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ðiện thoại: 04.22149314.