Thông báo mời thầu Mua sắm trang thiết bị bàn ghế làm việc

Ban Chỉ huy quân sự Q Cái Răng tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị bàn ghế làm việc. Số lượng: Bàn gỗ các loại 89 cái; Salon gỗ 2 cái; Ghế đôi gỗ 198 cái. Tủ gỗ 15 cái; Giường gỗ 30 cái; Bục: 2 cái.

Ban Chỉ huy quân sự Q Cái Răng tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị bàn ghế làm việc. Số lượng: Bàn gỗ các loại 89 cái; Salon gỗ 2 cái; Ghế đôi gỗ 198 cái. Tủ gỗ 15 cái; Giường gỗ 30 cái; Bục: 2 cái.

– Hồ sơ yêu cầu phát hành từ ngày 18 đến ngày 21-12-2008 tại Văn phòng Ban Chỉ huy quân sự Q Cái Răng; Ðịa chỉ: Khu vực 2, P Ba Láng, Q Cái Răng, TP Cần Thơ.

– Giá bán một bộ hồ sơ: 500.000 đồng.

– Các nhà thầu có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ trên,

ÐT: 0710.3846170.