Thông báo mời thầu GT: Thiết bị chuyên ngành

Thông báo mời thầu GT: Thiết bị chuyên ngành (đợt 2) (Gói 5). Thuộc D.A: Đầu tư nâng cấp thiết bị môi trường KKT Dung Quất Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật Quan trắc môi trường

GT: Thiết bị chuyên ngành (đợt 2) (Gói 5)
Thuộc D.A: Đầu tư nâng cấp thiết bị môi trường KKT Dung Quất
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Bên mời thầu: Trung tâm kỹ thuật Quan trắc môi trường
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 22/12/2008 đến 16 giờ 00 ngày 24/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Trung tâm kỹ thuật Quan trắc môi trường, khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: (055) 3610818; Fax: (055) 3610704
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 25/12/2008