Thông báo mời thầu GT: Gói số 5 – Thiết bị (máy phát điện dự phòng 25KVA-20KW)

Thông báo mời thầu GT: Gói số 5 – Thiết bị (máy phát điện dự phòng 25KVA-20KW). Thuộc D.A: Cải tạo, sửa chữa rạp Nha Trang. Nguồn vốn: NSNN. Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa

GT: Gói số 5 – Thiết bị (máy phát điện dự phòng 25KVA-20KW)
Thuộc D.A: Cải tạo, sửa chữa rạp Nha Trang
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/12/2008 đến 15 giờ 00 ngày 26/12/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, số 01 Ngô Quyền, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (058) 828636
Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 26/12/2008