Hệ thống Sign-In bằng vân tay của Đòan Tiếp Viên

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống Sign-In bằng vân tay của Đòan Tiếp Viên

Tên dự án:Hệ thống Sign-In bằng vân tay của Đoàn Tiếp Viên
Tên gói thầu:Hệ thống Sign-In bằng vân tay của Đòan Tiếp Viên
Nguồn vốn:[\’V\xe1\xbb\x91n ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch\r\’]
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.38485224 – Ext: 8654, fax: 08.38446333
29/12/2008 đến 27/02/2009
0 (VND)
27/02/2009 10:00
27/02/2009 10:00