Bệnh viện đa khoa Hải Lăng – Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc đợt 1-2009

Bệnh viện đa khoa Hải Lăng – Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc đợt 1/2009 (tháng 1- tháng 6-2009). Vậy xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự.

Bệnh viện đa khoa Hải Lăng – Quảng Trị chuẩn bị tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc đợt 1/2009 (tháng 1- tháng 6-2009). Vậy xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày 23-12-2008 (trong giờ hành chính)

Ðịa điểm: Bệnh viện đa khoa Hải Lăng (Khóm 2 thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị).

Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 30-12-2008

Thời gian mở thầu: 9 giờ ngày 30-12-2008

Mọi chi tiết xin liên hệ (053)3873208; Fax: 053.3873744

Lệ phí không hoàn lại: 700.000đ/gói thuốc.