Mời thầu gói thầu: Gói số 1 Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1. Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển

Tên dự án:Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau
Tên gói thầu:Gói số 1
Nguồn vốn:[\’V\xe1\xbb\x91n Ng\xc3\xa2n s\xc3\xa1ch t\xe1\xbb\x89nh\r\’]
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Văn hóa – Xã hội tỉnh Cà Mau Địa chỉ: 3G đường An Dương Vương phường 7 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Điện thoại: (0780) 3 817 384 – 3 817 394 Fax: (0780) 3 817 384
05/01/2009 đến 16/01/2009
200.000 (VND)
16/01/2009 08:00
16/01/2009 08:00