Mời chào hàng cạnh tranh mua sắm giấy Kraft định lượng 90 g-m2 và keo dán bao phục vụ sản xuất vỏ bao xi-măng

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh tổ chức chào hàng cạnh tranh mua sắm giấy Kraft định lượng 90 g/m2 và keo dán bao phục vụ sản xuất vỏ bao xi-măng (công nghệ bao dán) theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự, chào thầu (bằng tiếng Việt với 3 bộ hồ sơ gồm 1 bộ gốc và 2 bộ sao) đựng trong phong bì kín có dấu niêm phong theo các nội dung như sau:

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh tổ chức chào hàng cạnh tranh mua sắm giấy Kraft định lượng 90 g/m2 và keo dán bao phục vụ sản xuất vỏ bao xi-măng (công nghệ bao dán) theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự, chào thầu (bằng tiếng Việt với 3 bộ hồ sơ gồm 1 bộ gốc và 2 bộ sao) đựng trong phong bì kín có dấu niêm phong theo các nội dung như sau:

1. Số lượng (tạm tính): 200 tấn.

2. Xuất xứ: Giấy có xuất xứ từ các nước thuộc khối EU, Mỹ, Nga, Úc, Ca-na-đa.

3. Tài liệu kỹ thuật, mẫu hàng hóa, chứng nhận chất lượng, xuất xứ của nhà sản xuất, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

4. Ðồng tiền chào thầu: Bằng VNÐ hoặc ngoại tệ.

5. Ðịa điểm giao hàng: Giao tại kho của Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong đó đã bao gồm chi phí vận chuyển; thuế VAT…

6. Tiến độ cấp hàng.

7. Hình thức, thời hạn thanh toán.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết theo các số điện thoại: 052.535295 – 535283 – 535480.   ax: 052.535071.

Ðề nghị các nhà thầu gửi hồ sơ chào hàng (ngoài phong bì ghi rõ hồ sơ chào hàng cung cấp giấy Kraft và keo dán) về Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh theo địa chỉ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước ngày 31-12-2008.