Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh tổ chức chào hàng cạnh tranh cung cấp Thạch cao

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh tổ chức chào hàng cạnh tranh cung cấp Thạch cao phục vụ sản xuất. Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự, chào giá theo các nội dung như sau:

Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh tổ chức chào hàng cạnh tranh cung cấp Thạch cao phục vụ sản xuất. Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự, chào giá theo các nội dung như sau:

1. Nguồn gốc, số lượng và chất lượng:

* Nguồn gốc: Thạch cao có nguồn gốc từ CHDCND Lào hoặc Thái-lan.

* Số lượng (Tạm tính): 43.000 tấn.

* Chất lượng:

STTChỉ tiêu kỹ thuật Ðơn vị Mức quy định
1Hàm lượng CaSO42H2O%>_ 90,0
2Hàm lượng nước liên kết*%>_ 18,4
3Kích thướcmm<_ 350
4Ðộ ẩm%<_ 5,0

2. Giá cả, địa điểm giao hàng: Giao tại phễu đập phụ gia của Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, trong đó đã bao gồm chi phí vận chuyển; thuế VAT; độ ẩm thanh toán quy về 0%.

3. Tiến độ cấp hàng.

4. Hình thức, thời hạn thanh toán.

5. Ðặc tính kỹ thuật, nguồn gốc thạch cao.

6. Năng lực kinh nghiệm cung cấp.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại phòng Vật tư, Thiết bị, số điện thoại: 052.535480.

Fax: 052.535071.

Ðề nghị các nhà thầu gửi Hồ sơ chào hàng (bằng phong bì kín có dấu niêm phong – Ngoài phong bì ghi rõ Hồ sơ chào hàng cung cấp Thạch cao) về Phòng Vật tư – Thiết bị, Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh theo địa chỉ xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước ngày 18-1-2009.