Công ty cổ phần xây dựng 47 Mời thầu cung cấp thiết bị

Công ty cổ phần xây dựng 47 cần mua thiết bị: Một máy ủi bánh xích mới 100%. Hai xe ô-tô chuyển trộn mới 100%. Hai đầm đất loại có vú đầm, đã qua sử dụng chất lượng trên 80%.

Công ty cổ phần xây dựng 47 cần mua thiết bị:

1. Một máy ủi bánh xích mới 100%, công suất động cơ từ 180 HP đến 190 HP, hiệu KOMATSU D65E – 12, CAT D6R hoặc tương đương.

2. Hai xe ô-tô chuyển trộn mới 100%, dung tích thùng trộn 8 m3, hiệu Dongfeng hoặc tương đương.

3. Hai đầm đất loại có vú đầm, đã qua sử dụng chất lượng trên 80%, lực rung max từ 25 – 30 tấn, hiệu BOMAG, SAKAI hoặc tương đương.

* Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Nhà thầu chào hàng từng loại thiết bị nêu trên kèm theo tài liệu kỹ thuật và năng lực nhà thầu.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và tư cách tham gia nộp hồ sơ.

Các nhà thầu có thể biết thêm thông tin chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

Công ty cổ phần xây dựng 478 Biên Cương, Quy Nhơn, Bình Ðịnh.

Ðiện thoại: 056 – 3522931, 3523536

Fax: 056-3522316.