Mời thầu mua sắm thiết bị quan trắc môi trường

Ban Quản lý Chương trình SemLa Bình Ðịnh tổ chức đấu thầu hạn chế trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị quan trắc môi trường.

Ban Quản lý Chương trình SemLa Bình Ðịnh tổ chức đấu thầu hạn chế trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị quan trắc môi trường.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị quan trắc môi trường tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia đấu thầu cho gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký: Từ 8 giờ ngày 2-2 đến 16 giờ ngày 4-2-2009 – Fax: (056) 3818376.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 5-2 đến 16 giờ ngày 9-2-2009.

Ðịa điểm bán Hồ sơ mời thầu:  Văn phòng Chương trình SemLa Bình Ðịnh – 08 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn.

ÐT: (056) 3813275 – Fax: (056) 3818376.

Email: binhdinhsemla@vnn.vn

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 24-2-2009.

Các nhà thầu có nguyện vọng có thể mua bộ Hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh bằng cách nộp đơn đến Văn phòng Chương trình SemLa Bình Ðịnh và thanh toán một khoản phí không hoàn lại là 500.000 đồng (năm trăm nghìn).

Tất cả các Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo một Bảo lãnh dự thầu 15.000.000 đồng (mười lăm triệu) bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản số: 005-1-00-018576-5 tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quy Nhơn.