Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1: Hóa chất xét nghiệm; Gói số 2: Vật tư tiêu hao

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1: Hóa chất xét nghiệm; Gói số 2: Vật tư tiêu hao. Thuộc D.A “Kế hoạch đảm bảo hóa chất, vật tư tiêu hao hoạt động thường xuyên năm 2009” Bên mời thầu: Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Các G.T:

– Gói số 1: Hóa chất xét nghiệm

– Gói số 2: Vật tư tiêu hao

Thuộc D.A “Kế hoạch đảm bảo hóa chất, vật tư tiêu hao hoạt động thường xuyên năm 2009”

Nguồn vốn: NSNN

Bên mời thầu: Bệnh viện 19-8 Bộ Công an

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 10/02/2009 đến ngày 14/02/2009 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, đường Trần Bình, P. Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (069) 47627; Fax: (04) 37685313

Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ, ngày 14/02/2009.